תקנון האתר ותנאי שימוש בו

ברוכים הבאים לאתר מולטי בוקס, פתרונות אחסון חכמים. לבית להלן מדיניות ביטול עסקה בכפוף לחוק מכר מרחוק סעיפים 14-ג 14-ה לחוק הגנת הצרכן.

1. הקדמה וחלק כללי:

א.     אתר “multibox.co.il” (להלן: ‘האתר’) ומשמש אתר למכירת מוצרי קידום מכירות ומוצרי תצוגה ללקוחות ציבור הגולשים באינטרנט, בפרט לקהל עסקי מסחרי וכן לקהל לקוחות פרטי ומזדמן, כל זאת לפי צרכי הגולשים ובהתאם לאופי השירות הניתן באתר זה.

ב.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן, בכל מקום בו משתמשים בתקנון זה בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.

ג.       כללי האתר מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולשים בו לבעלי האתר, הם מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות והתשלום באמצעותו. אם אחד מתנאי תקנון זה אינו מוסכם עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית  שימוש כלשהוא באתר.

ד.      גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הגולש המודעת לקבל את תנאי התקנון ולנהוג לפיו.

ה.      כל המבצע פעולה באתר או הגולש בו, לרבות גולשי האינטרנט הארעיים, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם במלואם וללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

ו.        בעלי האתר רשאים לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי לתת כל הודעה מראש ו/או התראה מראש לכל צד ג’, ולכן על המשתמש לרבות משתמש ארעי ו/ואו כל גולש באתר, לקרוא ולהבין את תקנון האתר במלואו ובעיון כל אימת שהוא נכנס אליו ובכך הוא נותן הסכמתו המלאה וללא סייג להוראותיו ומקבלן באופן מלא.

ז.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמשים באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמשים באתר ו/או הגולשים בו לבין בעלי האתר ו/או כנגד מי ממפעיליו. בהוראות תקנון זה אין כדי לשלול את הוראות חוקי מדינת ישראל. 

ח.      האתר מכיל בין היתר הסברים, מלל, עיצובים גראפיים, תמונות לדוגמא/להמחשה, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה, משלוח וכד’.

ט.     תכני האתר שייכים לבעלי האתר, שהם בעלי הזכויות המלאות בהם. כל הפצה, העתקה, פרסום או שימוש בתוכן האתר בכל צורה שהיא לרבות העברה לצד ג’, פרט לאמור בכללים דלהלן, אסור בהחלט, בין אם מדובר בשימוש חלקי ו/או מלא בתכנים אלו.

י.       בעלי האתר לא יישאו בשום אחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, מחוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

2. השימוש באתר והגבלות הנוגעות לשימוש זה:

א. כל שימוש בתכני האתר למטרות לא חוקיות אסור בהחלט. הלקוח מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש בתוכן שביצע באתר.

ב. האתר הינו חופשי לשימוש באופן כללי, אולם חובה על הגולש להירשם לאתר על מנת לבצע רכישה. ניתן להירשם גם לרשימת תפוצה באתר.

ג. הגולש מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי הבעלות על פריט הכלול במשלוח עוברת אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח של פריט זה. כל הסיכונים של עיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הלקוח.

3. תהליך ההזמנה:

א. תחילה עליך לבחור את סוג המוצר ו/או השירות בו הנך מעוניין. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב בעת הרכישה, כמו גם לאחר הרכישה והאספקה. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי.

ב. על הגולש למסור נתונים בסיסיים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי כרטיס אשראי. הגולש צריך לדעת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים פליליים ואזרחיים. בעל האתר ישקלו האם לנקוט אמצעים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות הגשת תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעלי האתר.

ג. הגולש יוכל לשלם עבור המוצר/השירות באמצעות כרטיס אשראי. התשלום יבוצע באמצעות תשלום אחד.

ד. רכישות יתבצעו בפועל לאחר אישור חברת האשראי. התחלת הטיפול בהזמנה לרבות קביעת מועדי אספקה תחל רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי. סירוב חברת האשראי לאשר עיסקה יהווה ראייה לביטול העיסקה.

ה. לאחר ביצוע ההזמנה יחויב כרטיס האשראי של הגולש. לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע הפעולה, ההזמנה תיקלט במחשב בעלי האתר. בעת ביצוע התשלום הלקוח יופנה לעמוד מאובטח באמצעות SSL המקושר לחברת הסליקה. לאחר אימות במערכת הלקוח מופנה חזרה לאתר.

ו. יש להדגיש כי רישום באתר מהווה הסכמה מלאה של הלקוח להיכלל ברשימת הלקוחות של בעלי האתר.

ז. לא יתאפשר כל שנוי או ביטול של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע, והגולש יישא בעלויות המלאות של ביצוע ההזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי שלו.

ח. יש להדגיש כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע’י חברות האשראי לא יקבל הגולש הודעה מתאימה מנציגי האתר.

4. משלוח המוצר:

א.     אופן המשלוח כפוף לזמן המוגדר באתר למשלוח המוצר ולתנאים המופיעים באתר מעת לעת.

ב.      בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

ג.       המוצר שנרכש באתר יסופק לכתובת שנמסרה בעת ביצוע הזמנה או ההרשמה, בתוך הזמן הקצוב ובהתאם לסוג המשלוח שנבחר להזמנה .

ד.      המוצר יסופק רק אם התשלום עבורו בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי .

ה.     באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיו בעלי האתר רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ו.       דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.

ז.       במקרה של משלוח מחוץ לישראל בעלי האתר יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, זאת באם בעלי האתר מאפשרים משלוח מחוץ לישראל.

ח.     בעלי האתר לא יהיו אחראים למוצרים המועברים על ידי רשויות דואר לרבות רשות הדואר בישראל או בארצות שונות ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים בארצות אלה ולא יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה .

ט.     התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף משלוחים אחר המבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב את הצדדים.

י.       במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, בעלי האתר לא יוכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו למזמין. במקרה שהמוצרים יוחזרו לבעלי האתר בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידו, יחויב המזמין בתשלום דמי משלוח וטיפול על סך 10% מערך ההזמנה או מינימום 25 ש”ח. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או לפי כל דין.

יא.  בעלי האתר עושים ככל שאל ידם על מנת לספק את המוצרים המופיעים באתר בזמן שהובטח. במידה שהמוצר שהוזמן אינו במלאי, המוצר יסופק למזמין לאחר שיגיע למלאי תוך זמן סביר. בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות להציע הצעה לרכישת מוצר חילופי בעל אופי ומחיר דומה. במידה וההצעה תתקבל, יעודכן כרטיס האשראי של הגולש. לחילופין, במידה והמוצר המקורי שהוזמן אינו נמצא במלאי תוך 30 יום מיום ההזמנה, עומדת למזמין הזכות לבטל את העסקה בתיאום מראש ולפי כל דין.

יב.   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את ימי העסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, כאשר יום עסקים ייחשב בהזמנת עבודה עד השעה 12:00 בצהריים).

5. ביטולים והחזרות:

א. בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות פניה לבעלי האתר לפי כל דין.

בביטול עסקה יעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל עסקה עם המזמין בהתקיים התנאים הבאים :

(א) אם תימצא כל טעות לרבות כל טעות אנוש בהגדרת המוצר, במחירו, בפרטיו, או כל פרט שגוי אחר בפרסום ו/או הצגת המוצר באתר .

 (ב) האתר זיהה מזמין שאינו עומד בתנאי האתר .

(ג) במקרה בו בעלי האתר יחליטו לא לאשר עסקה עם גולש מסוים מכל סיבה אחרת, לרבות אם אזל המוצר מהמלאי.

6. הגבלות האחריות של בעלי האתר:

א. בעלי האתר לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מגולש/לקוח לרכוש מוצרים.

ב. בעלי האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את השירות על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

ד. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הרכישה, ו/או השירות, כולם או מקצתם.

ו. בשום מקרה לא יהיו ספקיהם ,בעלי זיכיונותיהם, מנהליהם, עובדיהם או סוכניהם של בעלי האתר אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים, דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא יהיו בעלי האתר אחראים לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות.

7. תנאים כלליים נוספים:

אבקיום מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע מסוג כלשהו יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ב. בעלי האתר ימנעו ככל האפשר מסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים ו/או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר.

ג. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את בעלי האתר. במקרים כאמור יהיו הם רשאים לבטל את העסקה.

ד. תמונות המופיעות האתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ה. באתר עשויות להימצא קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט, שאינם בבעלות בעלי האתר.  אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי בעלי האתר, הרי שהקישוריות הללו, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות הנ”ל. אין לייחס לבעלי האתר כל אחריות לגבי הנאמר/המוצג בקישוריות אלו.

ו. בעלי האתר ו/או מי מטעמיהם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.

ז. אייקונים,  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים, שמות מסחריים  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בעלי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע  (Know-How), מידע סודי לרבות סודות מסחריים והמידע אודות הגולשים באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר.

ח. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. רק לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר   מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד בעלי האתר חייבת להיות מובאת בכתב לפניהם לא יאוחר מ 7 ימים מרגע קבלת המוצר, לפני הגשת כל תביעה לבית המשפט.

ט. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל עת ע”י בעלי האתר וללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר או מפעיליו.